Ostoskorin sisältö0  tuotetta - Yhteensä 0.00 €
« Takaisin

OPPIAINEVIHKOT 10 kplHinta:9.95 €
Ei sis. alv:a

Vaihtoehdot

Tuote
Äidinkieli, A5 koko, 40 sivua, sivujen ruudutus 7x7 mm, 10 kpl
Biologia, A5 koko, 40 sivua, sivujen ruudutus 7x7 mm, 10 kpl
Maantieto, A5 koko, 40 sivua, sivujen ruudutus 7x7 mm, 10 kpl
Historia, A5 koko, 40 sivua, sivujen ruudutus 7x7 mm, 10 kpl
Fysiikka, A5 koko, 40 sivua, sivujen ruudutus 7x7 mm, 10 kpl
Kemia, A5 koko, 40 sivua, sivujen ruudutus 7x7 mm, 10 kpl
Matematiikka, A5 koko, 40 sivua, sivujen ruudutus 7x7 mm, 10 kpl
Musiikki, A5 koko, 40 sivua, sivujen ruudutus 7x7 mm, 10 kpl
Uskonto, A5 koko, 40 sivua, sivujen ruudutus 7x7 mm, 10 kpl
Yhteiskuntaoppi, A5 koko, 40 sivua, sivujen ruudutus 7x7 mm, 10 kpl
Englanti, A5 koko, 40 sivua, sivujen ruudutus 7x7 mm, 10 kpl
Saksa, A5 koko, 40 sivua, sivujen ruudutus 7x7 mm, 10 kpl
Ranska, A5 koko, 40 sivua, sivujen ruudutus 7x7 mm, 10 kpl
Venäjä, A5 koko, 40 sivua, sivujen ruudutus 7x7 mm, 10 kpl
Ruotsi, A5 koko, 40 sivua, sivujen ruudutus 7x7 mm, 10 kpl

Peruskoulun uuden opetussuunnitelman Äidinkieli "pähkinänkuoressa".
7 värikästä sivua lisätty A5/40 proPISA-vihkoon. Ainetta kuvaava kansi. 
Kuvat ja kaaviot auttavat hahmottamaan kokonaisuuksia ja parantavat muistamista.
Sisältää: kielitietoa, predikaatti, subjekti, objekti, predikatiivi, adverbiaali
modukset, aika- ja sijamuodot, substantiivi, adjektiivi, numeraalit, pronominit
kirjallisuus, lyriikka, draama, proosa, sarjakuva, tietokirjallisuus, uutinen.

Peruskoulun uuden opetussuunnitelman Biologia "pähkinänkuoressa".7 värikästä sivua lisätty A5/40 proPISA-vihkoon. Ainetta kuvaava kansi.Kuvat ja kaaviot auttavat hahmottamaan kokonaisuuksia ja parantavat muistamista.Sisältää mm: elämä maapallolla, elinympäristöt,eliöiden rakenne ja eliöiden kuusi kuntaa. Lisääntyminen, ihmisen elintoiminnot ja perinnöllisyys. Yhteyttäminen, kestävä kehitys ja ekosysteemi.

Peruskoulun uuden opetussuunnitelman Maantieto "pähkinänkuoressa".7 värikästä sivua lisätty A5/40 proPISA-vihkoon. Ainetta kuvaava kansi.Kuvat ja kaaviot auttavat hahmottamaan kokonaisuuksia ja parantavat muistamista.Sisältää mm:maailmankaikkeus, maapallo, vuodenajat, mannerlaatat,lämpö- ja kasvillisuusvyöhykkeet, ilmasto, veden kierto, karttataidot,väestönkasvu ja asukastiheys, luonnonvarat, energiamuodot.

Peruskoulun uuden opetussuunnitelman Historia "pähkinänkuoressa". 7 värikästä sivua lisätty A5/40 proPISA-vihkoon. Ainetta kuvaava kansi.Kuvat ja kaaviot auttavat hahmottamaan kokonaisuuksia ja parantavat muistamista.Sisältää mm: suomen historia, presidentit, autonomia, itsenäistyminen,maailmanhistoria, suuret sodat, hallitsijat, maailmanpolitiikka, kriisit,terrori-iskut, historian suurmiehiä ja -naisia.

Peruskoulun uuden opetussuunnitelman Fysiikka "pähkinänkuoressa".7 värikästä sivua lisätty A5/40 proPISA-vihkoon. Ainetta kuvaava kansi.Kuvat ja kaaviot auttavat hahmottamaan kokonaisuuksia ja parantavat muistamista.Sisältää mm: aurinkokunta, lämpöoppi, aineen olomuodot, sähkö ja magnetismi liike ja voima, sähkömagneettinen säteily, aineiden ominaisuudet.

Peruskoulun uuden opetussuunnitelman Kemia "pähkinänkuoressa".7 värikästä sivua lisätty A5/40 proPISA-vihkoon. Ainetta kuvaava kansi.Kuvat ja kaaviot auttavat hahmottamaan kokonaisuuksia ja parantavat muistamista.Sisältää mm: aineet ja yhdisteet, palamisen edellytykset, ph-asteikko, hiilen kemia, ravintoaineet, yleisimmät alkuaineet ja niiden ominaisuudet, yksi- ja moniatomiset ionit, hapot ja emäkset, jaksollinen järjestelmä, atomimalli.

Peruskoulun uuden opetussuunnitelman Matematiikka "pähkinänkuoressa". 7 värikästä sivua lisätty A5/40 proPISA-vihkoon. Ainetta kuvaava kansi. Kuvat ja kaaviot auttavat hahmottamaan kokonaisuuksia ja parantavat muistamista.Sisältää mm: lukusuora, merkkisäännöt, vastaluku, käänteisluku, itseisarvo, jaollisuussäännöt, alkuluvut, merkitsevät numerot, murtoluvut, prosenttilasku, potenssilasku, laskujärjestys, geometria, tilavuus, yhtälö, mittakaava, tilasto.

Peruskoulun uuden opetussuunnitelman Musiikki "pähkinänkuoressa". 7 värikästä sivua lisätty A5/40 proPISA-vihkoon. Ainetta kuvaava kansi. Kuvat ja kaaviot auttavat hahmottamaan kokonaisuuksia ja parantavat muistamista. Sisältää mm: Suomi-musiikki, kotimaiset instrumentit, kevyen musiikin Suomen historia. Blues-kaava, rytmiesimerkkejä, rytmien aika-arvoja, sävelten nimet, sointuvaihdot, rakenteelliset merkit, harmonian muodostaminen soittimilla.

Peruskoulun uuden opetussuunnitelman Uskonto "pähkinänkuoressa". 7 värikästä sivua lisätty A5/40 proPISA-vihkoon. Ainetta kuvaava kansi. Kuvat ja kaaviot auttavat hahmottamaan kokonaisuuksia ja parantavat muistamista. Sisältää mm: kristinuskon aikakaudet, vanha ja uusi testamentti, kirkkovuosi ja Suomen uskontohistoria. Suuret maailmanuskonnot ja -katsomukset, pyhät paikat. Teismi, ateismi, agnostisismi Etiikka ja kristinusko. YK ja ihmisoikeudet.

Peruskoulun uuden opetussuunnitelman Yhteiskuntaoppi "pähkinänkuoressa". 7 värikästä sivua lisätty A5/40 proPISA-vihkoon. Ainetta kuvaava kansi. Kuvat ja kaaviot auttavat hahmottamaan kokonaisuuksia ja parantavat muistamista. Sisältää mm: Yhteiskuntaopin tavoitteita, oman elämän hallintaa, ikärajoja, kelan tuet. Työelämä. Puolueet ja vaalit. Vähemmistöt. Kunta, valtio, EU. Demokratia, vaikuttaminen. Talouden peruskäsitteet. Yrittäjyys.

Peruskoulun uuden opetussuunnitelman Englanti "pähkinänkuoressa". 7 värikästä sivua lisätty A5/40 proPISA-vihkoon. Ainetta kuvaava kansi. Kuvat ja kaaviot auttavat hahmottamaan kokonaisuuksia ja parantavat muistamista. Sisältää mm: verbimuodot, konditionaali, sanajärjestys, kysymyslauseet, aktiivi, passiivi, epäsuora kerronta, epäsäännölliset verbit, pronominit, adjektiivit artikkelit, paljoussanat, indefiniittipronominit, prepositiot, konjunktiot jne.

Peruskoulun uuden opetussuunnitelman Saksa "pähkinänkuoressa". 7 värikästä sivua lisätty A5/40 proPISA-vihkoon. Ainetta kuvaava kansi. Kuvat ja kaaviot auttavat hahmottamaan kokonaisuuksia ja parantavat muistamista. Sisältää mm: pronominit, substantiivit, prepositiot, verbit, aikamuodot, epäsäännölliset verbit, imperatiivi, konditionaali, infinitiivi, sanajärjestys, adjektiivit, lukusanat, järjestysluvut, vuodenajat, kuukaudet ja viikonpäivät

Peruskoulun uuden opetussuunnitelman Ranska "pähkinänkuoressa". 7 värikästä sivua lisätty A5/40 proPISA-vihkoon. Ainetta kuvaava kansi. Kuvat ja kaaviot auttavat hahmottamaan kokonaisuuksia ja parantavat muistamista. Sisältää mm: kuukaudet, vuodenajat, viikonpäivät, kouluaineet, sää, lukusanat, tervehdykset, sanojen suku ja artikkelit, lauserakenteet, sanaluokat, sijamuodot kieltosanat, prepositiot, kello, ranskankielinen maailma, ranskan maantiede.

Peruskoulun uuden opetussuunnitelman Venäjä "pähkinänkuoressa". 7 värikästä sivua lisätty A5/40 proPISA-vihkoon. Ainetta kuvaava kansi. Lisäsivut värikkäitä kuvin ja kaavion  tiivistävät opetussuunnitelman sisällön Sisältää mm: sanaluokat, suvut, substantiivit, taivutusmuodot, adjektiivit, pronominit, numeraalit, verbit,
aikamuodot, lauserakenteet, venäläinen maailma ja kulttuuri.

Peruskoulun uuden opetussuunnitelman Ruotsi "pähkinänkuoressa"Lisäsivut värikkäitä kuvin ja kaavion tiivistävät opetussuunnitelman sisällön. Sisältää mm: lukusanat, järjestysluvut, lauserakenteet, sanaluokat, sijamuodot, värit, kysymyssanat, epäsäännölliset verbit, sanajärjestys, vuodenajat, viikonpäivät, kuukaudet, ruotsinkielinen maailma, ajan määreet.

Tuote: 182481