Ostoskorin sisältö0  tuotetta - Yhteensä 0.00 €
« Takaisin

OPPIAINEVIHKOT 10 kplHinta alk.9.95 €
Ei sis. alv:a

Vaihtoehdot

Tuote Hinta
Äidinkieli, A5 koko, 40 sivua, sivujen ruudutus 7x7 mm, 10 kpl9.95 €
Biologia, A5 koko, 40 sivua, sivujen ruudutus 7x7 mm, 10 kpl9.95 €
Maantieto, A5 koko, 40 sivua, sivujen ruudutus 7x7 mm, 10 kpl9.95 €
Historia, A5 koko, 40 sivua, sivujen ruudutus 7x7 mm, 10 kpl9.95 €
Fysiikka, A5 koko, 40 sivua, sivujen ruudutus 7x7 mm, 10 kpl9.95 €
Kemia, A5 koko, 40 sivua, sivujen ruudutus 7x7 mm, 10 kpl9.95 €
Matematiikka, A5 koko, 40 sivua, sivujen ruudutus 7x7 mm, 10 kpl9.95 €
Musiikki, A5 koko, 40 sivua, sivujen ruudutus 7x7 mm, 10 kpl9.95 €
Uskonto, A5 koko, 40 sivua, sivujen ruudutus 7x7 mm, 10 kpl9.95 €
Yhteiskuntaoppi, A5 koko, 40 sivua, sivujen ruudutus 7x7 mm, 10 kpl9.95 €
Englanti, A5 koko, 40 sivua, sivujen ruudutus 7x7 mm, 10 kpl9.95 €
Saksa, A5 koko, 40 sivua, sivujen ruudutus 7x7 mm, 10 kpl9.95 €
Ranska, A5 koko, 40 sivua, sivujen ruudutus 7x7 mm, 10 kpl9.95 €
Venäjä, A5 koko, 40 sivua, sivujen ruudutus 7x7 mm, 10 kpl9.95 €
Ruotsi, A5 koko, 40 sivua, sivujen ruudutus 7x7 mm, 10 kpl9.95 €
Kaikki 15 teemaa, jokaisesta kaksi vihkoa, yhteensä 30 kpl44.75 €

Peruskoulun uuden opetussuunnitelman Äidinkieli "pähkinänkuoressa".
7 värikästä sivua lisätty A5/40 proPISA-vihkoon. Ainetta kuvaava kansi. 
Kuvat ja kaaviot auttavat hahmottamaan kokonaisuuksia ja parantavat muistamista.
Sisältää: kielitietoa, predikaatti, subjekti, objekti, predikatiivi, adverbiaali
modukset, aika- ja sijamuodot, substantiivi, adjektiivi, numeraalit, pronominit
kirjallisuus, lyriikka, draama, proosa, sarjakuva, tietokirjallisuus, uutinen.

Peruskoulun uuden opetussuunnitelman Biologia "pähkinänkuoressa".7 värikästä sivua lisätty A5/40 proPISA-vihkoon. Ainetta kuvaava kansi.Kuvat ja kaaviot auttavat hahmottamaan kokonaisuuksia ja parantavat muistamista.Sisältää mm: elämä maapallolla, elinympäristöt,eliöiden rakenne ja eliöiden kuusi kuntaa. Lisääntyminen, ihmisen elintoiminnot ja perinnöllisyys. Yhteyttäminen, kestävä kehitys ja ekosysteemi.

Peruskoulun uuden opetussuunnitelman Maantieto "pähkinänkuoressa".7 värikästä sivua lisätty A5/40 proPISA-vihkoon. Ainetta kuvaava kansi.Kuvat ja kaaviot auttavat hahmottamaan kokonaisuuksia ja parantavat muistamista.Sisältää mm:maailmankaikkeus, maapallo, vuodenajat, mannerlaatat,lämpö- ja kasvillisuusvyöhykkeet, ilmasto, veden kierto, karttataidot,väestönkasvu ja asukastiheys, luonnonvarat, energiamuodot.

Peruskoulun uuden opetussuunnitelman Historia "pähkinänkuoressa". 7 värikästä sivua lisätty A5/40 proPISA-vihkoon. Ainetta kuvaava kansi.Kuvat ja kaaviot auttavat hahmottamaan kokonaisuuksia ja parantavat muistamista.Sisältää mm: suomen historia, presidentit, autonomia, itsenäistyminen,maailmanhistoria, suuret sodat, hallitsijat, maailmanpolitiikka, kriisit,terrori-iskut, historian suurmiehiä ja -naisia.

Peruskoulun uuden opetussuunnitelman Fysiikka "pähkinänkuoressa".7 värikästä sivua lisätty A5/40 proPISA-vihkoon. Ainetta kuvaava kansi.Kuvat ja kaaviot auttavat hahmottamaan kokonaisuuksia ja parantavat muistamista.Sisältää mm: aurinkokunta, lämpöoppi, aineen olomuodot, sähkö ja magnetismi liike ja voima, sähkömagneettinen säteily, aineiden ominaisuudet.

Peruskoulun uuden opetussuunnitelman Kemia "pähkinänkuoressa".7 värikästä sivua lisätty A5/40 proPISA-vihkoon. Ainetta kuvaava kansi.Kuvat ja kaaviot auttavat hahmottamaan kokonaisuuksia ja parantavat muistamista.Sisältää mm: aineet ja yhdisteet, palamisen edellytykset, ph-asteikko, hiilen kemia, ravintoaineet, yleisimmät alkuaineet ja niiden ominaisuudet, yksi- ja moniatomiset ionit, hapot ja emäkset, jaksollinen järjestelmä, atomimalli.

Peruskoulun uuden opetussuunnitelman Matematiikka "pähkinänkuoressa". 7 värikästä sivua lisätty A5/40 proPISA-vihkoon. Ainetta kuvaava kansi. Kuvat ja kaaviot auttavat hahmottamaan kokonaisuuksia ja parantavat muistamista.Sisältää mm: lukusuora, merkkisäännöt, vastaluku, käänteisluku, itseisarvo, jaollisuussäännöt, alkuluvut, merkitsevät numerot, murtoluvut, prosenttilasku, potenssilasku, laskujärjestys, geometria, tilavuus, yhtälö, mittakaava, tilasto.

Peruskoulun uuden opetussuunnitelman Musiikki "pähkinänkuoressa". 7 värikästä sivua lisätty A5/40 proPISA-vihkoon. Ainetta kuvaava kansi. Kuvat ja kaaviot auttavat hahmottamaan kokonaisuuksia ja parantavat muistamista. Sisältää mm: Suomi-musiikki, kotimaiset instrumentit, kevyen musiikin Suomen historia. Blues-kaava, rytmiesimerkkejä, rytmien aika-arvoja, sävelten nimet, sointuvaihdot, rakenteelliset merkit, harmonian muodostaminen soittimilla.

Peruskoulun uuden opetussuunnitelman Uskonto "pähkinänkuoressa". 7 värikästä sivua lisätty A5/40 proPISA-vihkoon. Ainetta kuvaava kansi. Kuvat ja kaaviot auttavat hahmottamaan kokonaisuuksia ja parantavat muistamista. Sisältää mm: kristinuskon aikakaudet, vanha ja uusi testamentti, kirkkovuosi ja Suomen uskontohistoria. Suuret maailmanuskonnot ja -katsomukset, pyhät paikat. Teismi, ateismi, agnostisismi Etiikka ja kristinusko. YK ja ihmisoikeudet.

Peruskoulun uuden opetussuunnitelman Yhteiskuntaoppi "pähkinänkuoressa". 7 värikästä sivua lisätty A5/40 proPISA-vihkoon. Ainetta kuvaava kansi. Kuvat ja kaaviot auttavat hahmottamaan kokonaisuuksia ja parantavat muistamista. Sisältää mm: Yhteiskuntaopin tavoitteita, oman elämän hallintaa, ikärajoja, kelan tuet. Työelämä. Puolueet ja vaalit. Vähemmistöt. Kunta, valtio, EU. Demokratia, vaikuttaminen. Talouden peruskäsitteet. Yrittäjyys.

Peruskoulun uuden opetussuunnitelman Englanti "pähkinänkuoressa". 7 värikästä sivua lisätty A5/40 proPISA-vihkoon. Ainetta kuvaava kansi. Kuvat ja kaaviot auttavat hahmottamaan kokonaisuuksia ja parantavat muistamista. Sisältää mm: verbimuodot, konditionaali, sanajärjestys, kysymyslauseet, aktiivi, passiivi, epäsuora kerronta, epäsäännölliset verbit, pronominit, adjektiivit artikkelit, paljoussanat, indefiniittipronominit, prepositiot, konjunktiot jne.

Peruskoulun uuden opetussuunnitelman Saksa "pähkinänkuoressa". 7 värikästä sivua lisätty A5/40 proPISA-vihkoon. Ainetta kuvaava kansi. Kuvat ja kaaviot auttavat hahmottamaan kokonaisuuksia ja parantavat muistamista. Sisältää mm: pronominit, substantiivit, prepositiot, verbit, aikamuodot, epäsäännölliset verbit, imperatiivi, konditionaali, infinitiivi, sanajärjestys, adjektiivit, lukusanat, järjestysluvut, vuodenajat, kuukaudet ja viikonpäivät

Peruskoulun uuden opetussuunnitelman Ranska "pähkinänkuoressa". 7 värikästä sivua lisätty A5/40 proPISA-vihkoon. Ainetta kuvaava kansi. Kuvat ja kaaviot auttavat hahmottamaan kokonaisuuksia ja parantavat muistamista. Sisältää mm: kuukaudet, vuodenajat, viikonpäivät, kouluaineet, sää, lukusanat, tervehdykset, sanojen suku ja artikkelit, lauserakenteet, sanaluokat, sijamuodot kieltosanat, prepositiot, kello, ranskankielinen maailma, ranskan maantiede.

Peruskoulun uuden opetussuunnitelman Venäjä "pähkinänkuoressa". 7 värikästä sivua lisätty A5/40 proPISA-vihkoon. Ainetta kuvaava kansi. Lisäsivut värikkäitä kuvin ja kaavion  tiivistävät opetussuunnitelman sisällön Sisältää mm: sanaluokat, suvut, substantiivit, taivutusmuodot, adjektiivit, pronominit, numeraalit, verbit,
aikamuodot, lauserakenteet, venäläinen maailma ja kulttuuri.

Peruskoulun uuden opetussuunnitelman Ruotsi "pähkinänkuoressa"Lisäsivut värikkäitä kuvin ja kaavion tiivistävät opetussuunnitelman sisällön. Sisältää mm: lukusanat, järjestysluvut, lauserakenteet, sanaluokat, sijamuodot, värit, kysymyssanat, epäsäännölliset verbit, sanajärjestys, vuodenajat, viikonpäivät, kuukaudet, ruotsinkielinen maailma, ajan määreet.

Tuote: 182481